تبلیغات

اسلاید شو

کتابخانه عمومی آیت الله هاشمی قمبوان - مطالب جالب
تاریخ : سه شنبه 6 مهر 1395 | 11:05 ق.ظ | نویسنده : محبوبه منصوریان


با همه دانایی ات، فراموشت کرده ایم

با همه بزرگی ات، با همه صداقت و مهربانی ات و با همه دانایی ات، تو را فراموش کرده ایم.
تو مستأجر مبهوت قفسه ها شده ای؛ قفسه هایی چوبی، شیشه ای و فلزی . تو مهمان بی صدا و بی آزار همیشگی اتاق هایی! مثل وسیله ای که باید باشد، اما هیچ وقت از آن استفاده نمی شود و مثل چراغی هستی که می درخشد، اما پرده ای از غبار فراموشی، جلوی روشنایی اش را گرفته باشد. ما قدر تو را نشناخته ایم و برای همین، با تو احساس غربت می کنیم و هر روز از تو دورتر می شویم؛ آن قدر که حضورت، برایمان سنگین شده است. انگار همه دست به دست هم داده اند تا بینمان جدایی بیندازند، اما با این حال، هر کس تو را بشناسد و بخواهد، می تواند زمانی را برای خلوت با تو ایجاد کند؛ هر کجا که باشد.

دست از کتاب خدا بر نداریم

و سرانجام اینکه: «کتاب خوانان» باید در «انتخاب کتاب» بیشتر دقت کنند؛ مثل انتخاب دوست و ... انگیزه کتاب خوانی را، با دست یابی به «مدرک» ، «شغل» و ... از دست ندهند.
باید هیچ وقت،دست از دامان «کتاب» بر نداریم؛ کتاب اندیشه، کتاب وجود، کتاب آفرینش و کتاب خدا!

دوست خاموش و گویای بشر


دهانت را بسته ای و مدام، ذهن جهان را با کلمات آسمان، هوایی می کنی.
خاموش نشسته ای و گویا، می نگری و دیگران را به اندیشیدن دعوت می کنی.
ساکتی، اما در برگ برگ بی صدایی اوراقت، دنیایی از موسیقی حرکت، موج می زند. یک جا آرام گرفته ای و بال رفتنت، همه جهان را سیر می کند.
از روی آب ها و خشکی ها می گذری و به هر زبان سخن می گویی و ساکن هر کوچه تاریخ می شوی و در کوله تجارب سفرهایت، از هر گذری، روزنه ای داری که به دیگران بتابد. تو خیلی چیزها می دانی، دوست خاموش و گویای بشر؛ کتاب.
طبقه بندی: ادبی، مطالب جالب،
برچسب ها: روستای قمبوان، کتابخانه عمومی قمبوان، کتابخانه آیت الله هاشمی قمبوان، مطالب جالب،

ساعت فلش